Συχνές ερωτήσεις

213.0305653
213.0305655
6942571976
Αγ.Ι.Ρέντη 163 - Πειραιάς

Συμβουλές παραλαβής πετρελαίου. Πώς πρέπει να παραλαμβάνετε το πετρέλαιο;

Ξεκινάτε την παραλαβή μετρώντας με τη δική σας βέργα τη στάθμη της δεξαμενής πριν την παραλαβή ( Προμέτρηση )
Η βέργα τοποθετείται σε κατακόρυφη θέση ως προς τη δεξαμενή.
Η βέργα είναι πάντοτε άκαμπτη (δεν λυγίζει) και σωστά βαθμονομημένη.
Η βέργα ακουμπά στον πυθμένα της δεξαμενής.
Αναγράφεται στο Δελτίο Αποστολής το αποτέλεσμα της προμέτρησης.

Μετράτε με τη δική σας βέργα τη στάθμη μετά την παραλαβή και ελέγχετε ( Eπιμέτρηση )
Τα τοιχώματα της δεξαμενής δεν πρέπει να κάνουν “κοιλιά”
Γίνεται έλεγχος του αποτελέσματος της επιμέτρησης με την προμέτρηση
Αναγράφεται στο Δελτίο Αποστολής το αποτέλεσμα της επιμέτρησης